– Selve rittet Hakadal Enduro er godkjent, og Nittedal kommune er veldig positiv til å gi dispensasjon fra Markaloven, slik at vi kan gjennomføre et elsykkelritt med de samme etappene og transportstrekkene som det ordinære rittet, men det er flere grunneiere som eier land både i etappene og transporttraséene, forklarer Stian T. Eilifsen, som er rittleder i Hakadal Enduro.  

Forskriftsendringen som kom i kjølvannet av den nye friluftsloven fra 2016 (Stortingsmelding 18 som sier at sykling på sti i utmark som hovedregel skal være tillat), sidestiller elsykkel med vanlig sykkel og åpner dermed for å bruke elsykkel på sti. Men i Oslo og tilgrensende kommuner gjelder Markaloven, som har egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Inntil Markaloven er endret, og ifølge regjeringen er slike endringer på trappene, må elsyklister holde seg til veiene i Marka.