De aller fleste sykkelprodusenter legger nå mye ressurser og penger i utvikling av motoriserte sykler.