NTG Lillehammer var det eneste helhetlige tilbudet med en profesjonell til satsende utøvere i Norge. Fra neste skoleår er det slutt. 

Bjørn Ballangrud, som er trener ved NTG Lillehammer og tidligere trener for det norske utforlandslaget, bekrefter at tilbudet legges ned. Han forklarer at mangel på søkere er hovedgrunnen til at tilbudet legges ned.