Les også: Er det lurt å sykle på lett sykkel?
Vi kan med en gang si at det det er tilnærmet umulig å gi ett svar på dette spørsmålet. Til det er det for mange variabler som ikke lar seg kontrollere. Terrengsykkelritt går i forskjellig terreng, og over forskjellig tid. Syklister har forskjellige styrker og svakheter. Noen har god teknikk på en halvdemper. Andre har manglende evner til å ta vare på en sykkel med avanserte løsninger. I tillegg vil ingen ritt forløpe helt likt og det er umulig å si sikkert hva som vil skje etter tre timer eller fem timer inn i et maratonritt. Har du spart krefter ved å ha fulldemper, eller har du spart krefter på å ha en lettere halvdemper? Sykler du fortere på slutten av et ritt hvis du er mindre sliten i armene?

Uansett om sannheten  er at vi ikke kan få klare svar på mange spørsmål, er det likevel interessant å teste to forskjellige sykler direkte opp mot hverandre og analysere forskjellene, og hva de innebærer for oss som ønsker å spare tid og krefter på veien til mål i et ritt.