Tekst: Gaute Reitan, Øyvind Aas og Kristoffer H. Kippernes.Foto: Colin Eick