Merket Rocky Mountain har lange tradisjoner, selv om det ikke har vært veldig tydelig på det norske markedet inntil ny importør blåste liv i det for kort tid siden. 

Det kanadiske merket har en tydelig image som knytter seg til stiene på vestkysten av Canada, og rittsykkelen Element bærer preg av dette.