NY PROFIL: Med ny demperplassering og helt ny geometri har nye Jekyll fått en ganske annen profil enn forrige generasjon. Foto: Ale Di Lullo
NY PROFIL: Med ny demperplassering og helt ny geometri har nye Jekyll fått en ganske annen profil enn forrige generasjon. Foto: Ale Di Lullo

NY PROFIL: Med ny demperplassering og helt ny geometri har nye Jekyll fått en ganske annen profil enn forrige generasjon. Foto: Ale Di Lullo