Selv om fulldempede sykler er det vanligste redskapet til stisykling anno 2020, er det fortsatt mange merker som produserer hardtailer. 

Det er til og med noen merker som blåser liv i gamle navn og modeller, og Yeti gjør så med sin nye ARC.