Det er bare gått dager siden Yeti revitaliserte sin endurosykkel, med den nye SB-160. Den gang var det snakk om små justeringer av en allerede godt fungerende sykkel, men nå er det snakk om litt større justeringer. SB-120 er ny på mange måter, selv om det er lett å tenke seg tilbake til SB-100 -det som den gang var en skikkelig sti-rakett som kunne trives godt med startnummer på.

Nye SB-120 er som navnet tilsier hakket grovere, og kan nok plasseres i det som på engelsk blir kalt downcountry-kategorien, eller lette og kvikke stisykler.