I Norge stjeles det tusenvis av sykler årlig. Over 13 000 tyverier ble anmeldt i 2021, forsikringsselskapene sier at dette trolig bare er en brøkdel av tilfellene. Det stjeles fra boder, garasjer og uteparkeringer, og ikke minst stjeles det dyre sykler for enorme verdier.129 millioner kroner ble utbetalt i erstatning i 2020. Det er mer enn hva som utbetales i erstatning for stjålne biler. For mens biltyverier er halvert på ti år, øker antall sykkeltyverier. 

Hva som skjer med syklene er imidlertid ofte uklart. Å spore opp stjålne sykler er en krevende øvelse, og mange sykler omsettes ulovlig på brukmarkedet – til kjøpere som ofte er uvitende om at de kjøper tyvegods. Dette ønsker nå en gjeng sykkelentusiaster å gjøre noe med. Sykkelbasen blir stedet hvor du kan etterlyse stjålne sykler mer effektivt enn noen gang før.