Team Terrengsykkels Kristin Bye Weyer-Larsen har økt både oksygenopptaket og terskelwatten siden den første testen med Team Terrengsykkel i februar. Hun har også forbedret laktatprofilen, som har betydning for hvor hardt hun kan sykle uten at hun får så mye syre i muskulaturen at hun stivner. Det er 29-åringen fornøyd med.  

Testresultater

O2-opptak:    Februar: 42.2     Juli: 42.8               
Terskelwatt:  Februar: 175W   Juli: 185W