Hva man har på seg fra start i Birken er ganske væravhengig.