Maratonrittet fra Rena til Lillehammer trenger neppe noen nærmere introduksjon for norske syklister. I august går Birken av stabelen for 24. gang, og nå gjøres det to endringer på løypa. Den blir både kortere, tryggere, og mer opplevelsesrik i følge arrangøren:

– Traseen blir totalt 6 km kortere og vi anslår at gjennomsnittstiden blir noe raskere.

Annonse

Vi vet at naturopplevelsen er en stor del av Birkebeinerrittet. Strekningen fra Bjønnåsen til Nysætra vil gi deg en enda større naturopplevelse enn tidligere med bedre utsikt. Løypa er her kortet ned med ca 3 km.

Fra Storåsen og ned til Avskåkålia vil ikke løypa lenger gå på asfalten, men i en ny trasè som opparbeides i eksisterende skiløypetrasè fra Sjusjøen  og ned til Svartbekkvegen.  Vi unngår 5 km med asfaltkjøring og løypeendringen etter Sjusjøen gjør løypa 3 km kortere.

Vi tror at endringene vil bedre deltagernes opplevelse av rittet, samt gi andre brukere tilgang til områder som tidligere ble stengt for biltrafikk, står det i en pressemelding fra Birken. 

Justert rittrase ny og gammel
Justert rittrase ny og gammel

– At ritt-traseen flyttes bort fra asfalten og hovedveien etter Storåsen, er til felles interesse for alle parter. Syklistene får et mykere underlag, sjansen for skader er mindre og hytteeierne kan benytte veien i større grad og kjøre til hyttene sine i ritthelga, står det videre.

Siden traseen til nå har vært mer eller mindre uendret, vil det bety at en ny tidsregning begynner for de som skal sammenligne tider i Birken. Arrangøren anslår også at med seks kilometer kortere trasé, vil gjennomsnittstiden bli kortere. Et ekspertutvalg Birken har satt ned for å vurdere løypa, mener at dette for eliteklassene kan bety opp mot 10 minutter raskere tid, mens det vil være litt mindre utslag for den gjengse mosjonist.