HVOR?
  • Kommune: Trondheim
  • Lengde: 0-10 km
  • Tidsbruk: ikke angitt
  • Vanskelighetsgrad: 3. middels krevende

Rutebeskrivelse

Innbyggerne i Trondheim er priviligert med å ha førsteklasses stisykling i umiddelbar nærhet til sentrum.

Området byr på kupert terreng med bratte kneiker opp og ned. 

  • Vanskelighetsgrad: 3-4 - middels krevende

  • Lengde: Ca. 6 kilometer

  • Høydeforskjell: Ca. 250 meter

  • Startpunkt: Parkeringsplass ved Bekken, ved Estenstadmarka.

GPS-spor til alle turene finner du på gps.terrengsykkel.no. Disse kan du laste ned og se nærmere på. Har du en GPS med kartvisning, kan du følge sporet når du sykler. 

Følg grusveien oppover fra parkeringsplassen ved Bekken. Følg skilting mot Liaåsen og Styggdalen ved bom. Følg grusveien opp en bratt klatring. På toppen av klatringa sykler du på grusen videre inn Styggdalen i stedet for å ta til høyre mot Liaåsen. Ca. 400 meter etter toppen av den bratte klatringa, går en smal til rett til venstre. Her kommer du til ”Litjrenna” som er et utfordrende og morsomt nedovercrux. Stien fortsetter ned til Estenstaddammen. I bunnen av stien tar du til høyre og kommer inn på «Prikkstien» langs Estenstaddammen, en teknisk perle. Unngå fotisett her hvis du greier. Stien går over i et grusparti, og svinger mot venstre. Idet stien retter seg litt ut går det en tydelig sti opp til høyre som heter Prikkbakken. På toppen av bakken følger du skilt mot Estenstadhytta. 

Ut fra Estenstadhytta, følg kraftgata «bak» hytta på sti. Kryss grusveien i bunnen av den korte nedkjøringa, og følg stien videre inn i skogen skiltet mot Skogsti. I første stikryss på toppen ved en benk kan du enten du kjøre Skogsti til venstre som er en fin utforkjøring, eller følge stien rett fram mot Stokkanhaugen. 

Følg stien, du får to sporvalg når det begynner å gå nedover. Begger ender samme sted. Morsom utforkjøring som innbyr til stor fart, men se an de bygde elementene. Vær forsiktig da stien er uoversiktlig noen steder. Stien kommer ut på grusvei, her skal du ta til venstre. I første skiløypekryss hold til venstre opp bratt bakke skiltet mot Estenstadhytta.  

Følg grusveien ca. 1,5 kilometer opp, og ta til høyre ved skilt mot «Skogsti». Følg denne ned til parkeringsplassen ved Bekken.

Vi har samlet flere tips til stisykling i Trondheim her.

I Havstad sykkelpark på Byåsen finner du en rå pumptrack også.

Oversiktskart over Trondheim med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.
Oversiktskart over Trondheim med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.