– Hvis Oslo skal nå den målsettingen de har om å være sykkelby, idrettsby og friluftsby, så må de se på oss, altså stisyklistene, som en del av satsingen og løsningen, ikke som et problem, sier Øyvind Rørslett, som er leder i NOTS Oslo og Omegn.

– Det på tide at vi begynner å tenke litt mer jordnært bokstavlig talt, og tilrettelegger for å videreføre tradisjonen med å gå og sykle på stier, sier han.

Annonse

Les også: Sykling sliter ikke mer på naturen enn andre aktiviteter 

Rørslett var med å stifte lokallaget for rundt sju år siden. Bakgrunnen for å stifte lokallaget var et konkret forslag fra Fylkesmannen om begrensinger og forbud mot sykling på en rekke stier i verneområder i Oslomarka. Det greide NOTS å avverge, men Rørslett ser at mange av problemstillingene de jobbet med den gang, går igjen år etter år.

Les også: Forvaltningen forbyr sykling der myndighetene vil åpne 

Stisyklistene er en del av løsningen
– Vi har blitt en syndebukk i mange av Marka-organisasjonenes og politikernes øyne. Men vi håper vi kan få debatten inn i et mer konstruktivt spor. Vi har hele tiden vært opptatt av å være en bidragsyter i prosessene, men vi vil også sette noen krav til kommunen, sier Rørslett og forklarer:

– Nå er det på tide at også de bidrar til stibygging og tilrettelegging av stier for både gående og syklende, og vi er en del av den prosessen. Gjennom Pioneren-prosjektet har vi i NOTS vist at vi gjør dette på en god måte, sier Rørslett, som mener kommunen altfor ofte tenker idrettsanlegg som Holmenkollen, lysløyper og grusede turveier.

Se video fra åpning av NOTS stiprosjekt Pioneren 

Les også: Dugnadsfinale i Pioneren 

Åpen diskusjon om engasjement
Temakvelden er lagt opp med tre hovedinnlegg om "Stisykling – en del av Oslo som sykkelby, idrettsby og friluftsby". Jørn Michalsen fra Norges Cykleforbund og Erlend Sande fra Fri Flyt har hvert sitt innlegg, i tillegg til Rørslett fra NOTS.

Etter innleggene følger en åpen diskusjon rundt hva man bør gjøre videre og hvordan miljøet kan involveres og engasjeres. Møtet og temakvelden arrangeres tirsdag 21. mars klokka 19.00 i Fri Flyts lokaler på Sandaker.   

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen. 

Steinlegging Finaledugnad Bjørn Enoksen 1400x933
Pioneren-prosjektet i Østmarka er et eksempel på tilrettelegging som kommer både gående og syklende til gode, og som bidrar til å videreføre tradisjonen med å ferdes på stier i naturen. Foto: Bjørn Enoksen

Pioneren-prosjektet i Østmarka er et eksempel på tilrettelegging som kommer både gående og syklende til gode, og som bidrar til å videreføre tradisjonen med å ferdes på stier i naturen. Foto: Bjørn Enoksen