Når strategisk plan for 2016-2020 legges fram på Oslo Idrettskrets ting lørdag 11. juni, står det som et prioritert punkt at OIK skal "arbeide for at idrett skal kunne utøves i marka, på sjøen og på landeveien på en sikker og bærekraftig måte".

– Dette punktet er helt nytt i disse planene, og viktig fordi de er førende for hva kretsen skal prioritere, sier Jørn Michalsen, som er leder i IF Frøy.

Annonse

Se bildegalleriet fra Terrengsykkelrittet i helga: Stifesten i Østmarka 

Da IF Frøy fikk tilsendt planen på høring i vinter, kom de tilbake med innspillene som nå er blitt til nettopp det punktet i den endelige strategiske planen for de neste fire årene. Innspillene ble sendt via ISU Østensjø og Region Øst i NCF, som er forslagsstillere.

– Dette er et langt skritt framover for oss, og vi er veldig glad for at styret i Oslo Idrettskrets støttet forslaget. Vi ser at det er viktig at det legges til rette for å drive sykling som idrett både i terrenget og på landeveien. Dette betyr at vi vet OIK skal jobbe for dette, og at vi vil kunne få hjelp og støtte fra dem når det gjelder slike saker, og nå skal tilrettelegging for sykling prioriteres på samme linje som nye kunstgressbaner, sier Michalsen og fortsetter.

– Det brukes mange hundre millioner kroner på å bygge anlegg hvert år. Jeg hadde ikke sett det som urimelig at sykling kan få noen av disse midlene til å tilrettelegge for flere stier i Marka av den typen som NOTS har bygget i Skullerudprosjektet, eller at det kan gis støtte til å bygge ut et sykkelanlegg på Grønmo med baner for BMX og terrengsykkelstier, og kanskje asfalterte veier for landeveistrening for barn og unge, rulleski og rullestolidrett, sier han.

Michalsen understreker at det nye punktet gjelder flere idretter, og trekker fram landeveissykling, så vel som rulleskiløping, klatring, orientering og seiling. Han ser derfor også for seg at det kan bli aktuelt og designere enkelte strekninger som treningsanlegg for landevei, slik som Hvervenbukta-Gamle Mossevei og Maridalen.

Jørn Michalsen
Jørn Michalsen, leder i IF Frøy, har vært med på å formulere innspillene til Oslo Idrettskrets. Foto: Privat

Jørn Michalsen, leder i IF Frøy, har vært med på å formulere innspillene til Oslo Idrettskrets. Foto: Privat