Hallingdal som region er i gang med en storstilt satsing på stisykling de neste årene. Mye er allerede bygget, og det er store planer for videre stier og prosjekter.  

Nesbyen har ligget langt framme med stiutvikling, og har i tillegg til mange ferdigbygde stier en av de mest ambisiøse stiplanene – en flytsti som skal gå fra Nesfjella til sentrum.