Ett tut gjennom Hallingporten på RV7, jeg har lært det av en kollega. 

Ut på andre siden til det som er Hallingdal, og der kan du kaste et blikk opp mot en granskog-kledd haug, som om få år - om alt går etter planen - vil bli en av de største sykkeldestinasjonene i norden og verden.