Min motivasjon for å sykle turer i nye områder trigges ofte av bilder, eller spennende historie. Fortelleringer om brutale hekseprosesser, og topper man kan sykle opp på, vekket nysgjerrigheten min på nettopp Hedmarksvidda.

Denne vidda, som strekker seg omtrent fra Vangsåsen ved Hamar i sør, til Sør-Mesna og Åstdalen i nord, er nok mest kjent for fine skiløyper. Det finnes milevis med grusveier på sommerstid, men siden mange av dem er blindveier, gir få muligheter for rundturer på sykkel. Kartbladet Hedmarksvidda viser at det er flere topper, eller kanskje det er riktigere å kalle dem høye åsrygger, der det går kjerreveier eller stier opp til.