Stibygging er en forholdsvis fersk aktivitet i Norge.

Men på kort tid har det blitt populært med både tilrettelegging av sti på hobbybasis, og utvikling av sykkelanlegg både av kommersielle og frivillige aktører.