Fordi Sirdal har to kommunesentre, trengte kommunen to pumptracker. 

Den ene pumptracken ligger på Tonstad i nedre Sirdal, den andre ligger på Sinnes i Øvre Sirdal.