Pumptracken på Kaupanger i Sogn er i en særklasse både når det gjelder areal og muligheter