Pumptracken i Trømborg i Eidsberg i Indre Østfold/Viken er på rett under 500 kvadratmeter, og faller i kategorien middels store pumptracker i norsk sammenheng. 

Den har en kreativ design som gjør at hele pumptracken er kjøreflate. Det gir en ekstremt allsidig pumptrack med enda flere muligheter til å kombinere elementer i anlegget og utvikle sykkelferdigheter både for ferske og erfarne brukere.