– For seks år sida så vi i Lørenskog CK at vi praktisk talt ikke noen barn eller unge i klubben. Da startet vi barnas sykkelskole, og nå er det jevnlig over 60 utøvere mellom seks og 15 år på treningene våre, sier Terje Ruud i Lørenskog CK. 

Etter suksessen med sykkelskolen, begynte Lørenskog CK å planlegge hvordan de kunne legge forholdene bedre til rette for de unge rytterne, og øke interessen for sykling enda mer.