Trailhead Nesbyen og lokale dugnadsfolk går i gang med ny pumptrack i Nesbyen til uka, og dersom alt går etter planen står anlegget klart i god til før jul.

– Det er litt væravhengig, men så lenge det ikke blir noen spesielle opphold i byggingen regner vi med at den er ferdig i løpet av fire-fem uker, sier Ove Grøndal i Trailhead Nesbyen.

Annonse

Pumptracken bygges ved siden av kommunehuset, om lag 100 meter fra skolen og 200 meter fra idrettshallen, fotballbaner, friidrettsanlegg og lysløypa. Grøndal håper også å utvide anlegget med en dirtpark og bowl i tilknytning til pumptracken.

Saken fortsetter under

Pumptrack Nesbyen - Illustrasjon Trailhead Nesbyen 1000x
Her kommer den nye pumptracken i Nesbyen. Illustrasjon: Trailhead Nesbyen

Her kommer den nye pumptracken i Nesbyen. Illustrasjon: Trailhead Nesbyen

Budsjett på 300 000
Pumptracken er finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen DNB, som dekker planarbeid, maskiner og masse.

– Vi har fått 300 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, men det dekker ikke eventuell asfaltering. Pumptracken bygges slik at den kan brukes uten asfalt. Asfaltering kommer eventuelt til våren eller sommeren. Det må vi finne annen finansiering for, og det samme gjelder dirtpark og bowl, sier Grøndal.

Den nye pumptracken kommer i tillegg til den som ble bygget i 2014 og ligger i bunnen av stiene på østsida.

Saken fortsetter under

Pumptrack Nesbyen - Ove Grøndal 1400x
Første utkast til pumptrackens design var klar i dag. Foto: Ove Grøndal

Første utkast til pumptrackens design var klar i dag. Foto: Ove Grøndal

Del av stor sykkelsatsing
Nesbyen satser tungt på sykkel, og har flere prosjekter på gang. I sommer startet jobben med å bygge 35 kilometer med stier på fjellet, hovedsakelig i tilknytning til hyttefeltene. Disse blir tilrettelagt både for syklister og turfolk. Denne sesongen er tre kilometer sti ferdigstilt.

Videre jobbes det med å bygge en 15 kilometer lang løype som skal binde hyttefeltene sammen med sentrum i prosjektet Nesfjella til sentrum