– SKP(Skullerudprosjektet) 2015 settes i førsteomgang som et prosjekt der jeg går inn som prosjektleder i en firemåneders periode fram til 1.september. I perioden vil vi etablere en liten gruppe frilans stibyggere som sørger for jevn framgang i prosjektet og som er med å lede dugnader, forteller Bjørn Enoksen i NOTS Oslo og Omegn.

Les også: Film fra GodTurGuiding med NOTS.

Etter at en arbeidsgruppe for sykling i Marka i januar 2014 la fram en rapport med forslag til tiltak for å redusere konflikter mellom brukerne av Marka har NOTS jobbet iherdig med å planlegge en tilrettelagt stisyklingstrasé i Østmarka i Oslo. Arbeidsgruppa som var nedsatt av Oslo og Omland Friluftsråd har representanter fra blant andre DNT, Skiforeningen, Naturvernforbundet og Østmarkas Venner og NOTS, samt deltagelse fra lokale sykkelklubber.

 

PROSJEKTLEDER: Bjørn Enoksen skal lede arbeidet med den nye stien i Østmarka utenfor Oslo. Foto:Kristoffer H. Kippernes

Prosjektet som NOTS nå søker tillatelse til å gjennomføre, er en direkte oppfølging av arbeidsgruppas forslag. Lokallaget i Oslo har mottatt 600 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjøre dette i Østmarka med Skullerud som utgangspunkt.

Prosjektet som nå er i gang ser på muligheten for å opprette nye stipartier, samt koble sammen og utbedre eksisterende stier i området rundt Skullerudåsen i Østmarka i Oslo.

Tanken er at en dedikert stisykkelløype vil ta av noe for trafikken på blåmerkede turstier og andre stier i det populære turområdet i Oslo.

 

– Vi har så langt planlagt arbeidet fram til Utflukt, og dette blir en periode med mye aktivitet. Av dugnadsaktivitetet vil vi gjennomføre Stibyggerturer, som er guidede sykkelturer med lett ryddeutstyr i sekken, samt rene dugnader. Det blir da arbeid med grilling. For logistikken sin del vil det bli påmelding til de enkelte arrangementene på vår Facebook gruppe. Arrangementene annonseres på FB, Terrengsykkel og etter hvert en egen side vi lager i prosjektet, forteller Enoksen.

 

Første Stibyggertur går av stabelen allerde førstkommende søndag fra parkeringsplassen på Skullerud klokka 1200. En større camp er planlagt til helga før Utflukt, 11. til 14. juni.

NOTS frister også med dugnadslotteri, hvor hver time dugnadsarbeid teller som et lodd i et lotteri der man kan vinne forskjellig utstyr.

Les mer om NOTS her.