NTG Lillehammer var det eneste helhetlige tilbudet med en profesjonell til satsende utøvere i Norge. Fra neste skoleår er det slutt. 

Bjørn Ballangrud, som er trener ved NTG Lillehammer og tidligere trener for det norske utforlandslaget, bekrefter at tilbudet legges ned. Han forklarer at mangel på søkere er hovedgrunnen til at tilbudet legges ned. 

– Vi har aldri hatt noen egen utforlinje ved NTG Lillehammer, Det er bare en sykkellinje, med flere grener. Men det stemmer at vi ikke kommer til å ha noe eget opplegg for utforsyklister framover. Grunnen er rett og slett at vi har for få søkere til at vi kan tilby et bra nok opplegg til  at vi kan gå god for det, sier Ballangrud.