Vinteren 2017-18 kom tidlig og gikk sent, og dermed ble pumptracken som skulle stått ferdig før jul i fjor nesten et år forsinket. Foreløpig har pumptracken grusdekke, men banen er bygget slik at den kan brukes uten asfalt. – Asfaltering kommer eventuelt til våren. Det må vi finne annen finansiering for, og det samme gjelder dirtpark og bowl, sier Ove Grøndal i Trailhead Nesbyen. Han er en av ildsjelene bak pumptrackanlegget, og har også ambisjoner om å utvide anlegget med dirtpark og bowl. Pumptracken ligger ved siden av kommunehuset, om lag 100 meter fra skolen og 200 meter fra idrettshallen, fotballbaner, friidrettsanlegg og lysløypa. Grøndal håper også å utvide anlegget med en dirtpark og bowl i tilknytning til pumptracken. Den nye pumptracken kommer i tillegg til den som ble bygget i 2014 og ligger i bunnen av stiene på østsida.Saken fortsetter under Det er lagt ned mange dugnadstimer i pumptracken. Foto: Ove GrøndalTre år og 300 000 kronerProsjektet startet imidlertid lenge før det. Banen er bygget for penger som sykkelgruppa i Nesbyen fikk tildelt fra Sparebankstiftelsen DNB for tre år siden. – Da vi søkte om midler til pumptracken for drøyt tre år siden, fikk vi 300 000 kroner. Det er disse pengene vi har tatt i bruk nå, sier Grøndal. – Nøyaktig hva den totale kostnaden for pumptracken blir vet vi ikke ennå, da det er litt uvisst hva som blir sponset av masse og maskinleie. Men Trailhead har i alle fall bygget for en gunstig pris, så jeg tror totalkostnaden på pumptracken er omtrent halvparten av hva som er vanlig i bransjen for et slikt anlegg. Men siden vi selv også var gira på å få en skikkelig pumptrack i bygda så bygde vi den ferdig, sier han. Les også: Sju millioner til sykkelsatsing Saken fortsetter under Pumptracken i Nesbyen er finansiert med midler fra Sparebankstiftelse DNB, som blant annet dekket maskinleie og masse. Foto: Ove GrøndalStorstilt sykkelsatsingPumptracken i Nesbyen er ett av flere sykkelprosjekter i og rundt Nesbyen. I fjor ble det åpnet flere nye stier på fjellet, og med det som er lagt til i år, er det så langt bygget totalt åtte kilometer med stier. Disse er bygget rundt Nesbyen golfbane (grønn sti) Nesbyen alpinsenter, hyttefeltet Bøgaset og Nystølen (blå sti). – Det er planer om å bygge langt flere stier i samme område, inkludert en forbindelse fra Nystølen til toppen av alpinsenteret, der den planlagte lange stien ned til sentrum av Nesbyen skal starte. Blir alt dette bygd vil man ha cirka 10 kilometer kupert sti fra Nystølen før man får 15 km nedkjøring til sentrum, sier Grøndal, og refererer til prosjektet Nesfjella til sentrum. Les også: Bygger Nordens lengste stisykkelløype Nede i Nesbyen er det bygget tre kilometer tilrettelagt sti. Den grønne stien Trytetrøkket ligger på baksiden av vannet Trytetjern. Den blå stien Traversen, som ble bygget i fjor, er i år forlenget med Gigameteren: en rød, maskinbygd parkløype med hopp og store doseringer. Det er også planer om å forlenge denne enda mer til våren, sier Grøndal.