De 180 påmeldte kan vente seg en kombinasjon av nye og gamle stier fordelt på seks fartsetapper i mer kompakt format enn tidligere, og rittleder Silje Holmsen tror årets utgave vil ha noe for alle typer ryttere. 

– DrammEnduro har tradisjonelt vært kjent for lange etapper, og noen av etappene i år vil favorisere de som er gode til å holde høy fart i lange løyper. Andre etapper vil gi en fordel til ryttere som er gode til å stjele sekunder i terrenget. Alle etappene vil kreve god kondis, for med det terrenget vi har som ikke er av det bratteste i landet, blir det noe tråkking. Men det er ikke noen rene motbakkestrekninger, sier Holmsen.