– Vi har lagt ned masse arbeid i dette, og har aldri hatt et bedre løypenett. Alle stier er helt støvtørre, og i tillegg er det meldt pent vær hele uka og under rittet, sier Are Pedersen i arrangementskomiteen. 

I fjor var det Magnus Slinger og Lene Snerk Pedersen som vant rittet.