Specialized har startet det som kalles en frivillig tilbakekalling, hvor eiere av elsykler med batterier som er rammet bes om å sjekke serienummer og eventuelt ta kontakt med forhandler. 

Årsaken til tilbakekallingen er at på de aktuelle batteriene kan vann trenge forbi tetninger og sjeldne tilfeller føre til en kortslutning og potensiell brann i batteriet

"All Specialized bike batteries are designed and tested to meet or exceed industry standards for water resistance. For the small number (estimated less than 15%) of battery packs, if conductive water (e.g., salt or chlorinated) penetrates the seal around the Control Pad, e.g., through repeated pressure-washing, and reaches a specific very small area of the battery pack’s protection circuit board, it can in very rare cases trigger a short-circuit that would bypass the multiple layers of protection built into the battery pack. In sufficiently charged battery packs, this can potentially lead to a thermal runaway event, posing fire and burn hazards."

Dette er de aktuelle produktene: 

specialized elsykkel brannfare batteri tilbakekalling
Dette er de aktuelle syklene som har batteriet som kan være rammet av tilbakekallingen.

Dette er serienummerne som skal inspiseres

specialized elsykkel batteri brannfare tilbakekalling
Har du et slikt serienummer bør du ta kontakt med din forhandler.

Du kan lese mer om tilbakekallingen og hva eiere bør foreta seg her