– Utflukt samler veldig mange syklister, fra ferske til erfarne, og store deler av terrengsykkelmiljøet samles i Trysil, og derfor er vi opptatt av å belyse alle sider av dette med elsykling på sti. Derfor vil vi skape en arena der alle kan diskutere, og der alle kan komme med sine meninger om elsykling på sti, enten de er for eller imot eller nøytrale, og der de som er nysgjerrige kan komme med spørsmål. Her skal det være rom for alle, sier Tonje Sameien, som er festivalsjef for Utflukt. 

Temaet for elsykkel-forumet er "Fulldempet elsykkel: fremtidens stisykkel eller en trussel mot stisyklingens fremtid." Det er NOTS som har satt sammen panelet for debatten, mens Erlend Sande, som er redaktør i Fri Flyt, er ordstyrer. I panelet sitter tidligere NOTS-leder Stian Bergeland, Morten Karlsen fra Syklistenes Landsforbund, Simen Filseth fra NOTS Drammen  og Omegn og tidligere elitesyklist Ole Christian Fagerli. 

Annonse

Les også: 
Nå er det lov å sykle med elsykkel i Oslomarka 
Hva skal NOTS mene om elsykling på sti? 

Panelet vil innlede med ulike tilnærminger og tanker rundt elsykling på sti, men ordet er fritt, ikke minst for alle i salen. 

– Vi vet at en del er engstelige for at elsykler på sti vil ødelegge for alt terrengsyklistene har bygget opp når det gjelder ferdsel i marka og de rettighetene som det jobbes så hardt for å forsvare. Samtidig har elsykkelen også åpnet opp muligheten for flere til å ta del i den gode stemningen og stisykkelopplevelsene som jeg tror alle syklister verdsetter. Personlig har jeg ikke tatt noe standounkt, men jeg tror det er mange som tenker det samme, og vi mener derfor at det er viktig å legge til rette for en arena der alle sider kan komme til orde, sier Sameien. 

Les også: Elsykkelens klimaeffekt 

Forumet arrangeres fredag kveld klokka 20.00 i flerbrukssalen på Radisson Blu i Trysil. For de som føler at de mangler tilstrekkelig grunnlag for å ha en mening om elsykler på sti, er det flere av utstillerne som har elsykler til utlån under Utflukt. 

Vi har testet elsykler for sti 

Se hele programmet for Utflukt 2019