For å skape en tradisjon hevdes det at noe må gjøres tre ganger.