Surly Neck Romancer Pug

Pris: 16 990 kroner med piggfrie dekk. Importør: Brown Couch Vekt: 15,5 kilo med 45 Nrth Dillinger piggdekk