Sniper xc skiller seg fra konvensjonelle rittfulldempere med en geometri inspirert av progressive stisykler. Den har slakk 67,5 graders styrevinkel.

I tillegg er overrøret lenger enn snittet. Dette pares med, for disiplinen, veldig kort stem på 50 mm. Dette gir lang akselavstand uten at avstanden fra sete til styre øker særlig.