Tidligere i høst gikk Oslo Kommune ut og tilbød syklister støtte til å legge om til piggdekk før vinteren. 

Nå følger også Trondheim Kommune etter. 

Annonse

Gjennom prosjektet Miljøpakken vil det bli tildelt 500.000 kroner til formålet.

Pengene deles ut etter førstemann til mølla-prinsippet, og de som får tilsang vil få refundert 50 % av utgiften, inntil 1000 kroner.for dekk og inntil 500 kroner for montering av nye dekk. 

Det opplyses om at tilskuddet gjelder for befolkningen i Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommune. Det er kun tillatt å søke en gang. Frist: 1. desember.

Her kan du søke på tilskudd. 

Usikker på hvilke piggdekk du skal ha? Her har vi sett på noen varianter.