En offensiv satsing på tilrettelegging for sykling i storbyer, gjør at det mange steder er fullt mulig å fortsette å sykle langs gang- og sykkelveier også om vinteren.  

Både hypping brøyting og strøing av fortau og sykkelveier gir gode forhold for transportsykling.