Mange steder har vinteren gjort sitt inntog, og der den ikke har gjort det er den like rundt hjørnet.  

Selv om vi har opplevd flere snøfattige vintre de siste årene mange steder i landet, kan det fortsatt være is og glatt der man skal sykle.