Tidligere i høst gikk Oslo Kommune ut og tilbød syklister støtte til å legge om til piggdekk før vinteren. 

Nå følger også Trondheim Kommune etter.