Det er mange fordeler med lavt lufttrykk i dekkene når du sykler i terrenget. Grep og komfort er bedre ved lavt trykk, men sjansen for punktering og det å rive dekket av felgen er større jo lavere trykket blir.

Slangeløse systemer har tatt bort en del av punkteringsfaren, men muligheten for luftlekkasjer og det å rive dekket av felgen består. I tillegg vil et dekk med lavt trykk vri seg mye på felgen og på den måten bli dårligere å svinge med.