Både Sivert Ekroll og Martin Farstadvoll hadde startplass godt nedover i feltet i junior herrers rundbaneritt i Les Gets.

Duoen skulle imidlertid levere strålende sykling i de franske alpene, og startet raskt med å klatre på listene.