Selv om det har gått med mye tid til vedlikehold av stier i Trysil Bike Arena denne sesongen, åpner nå altså landets største stisykkeldestinasjon en ny sti. 

Fra utgangspunktet ved pumptracken i Trysil Bike Arena har det til nå vært grønne stier som har vært hovedfartsåren inn til sti-nettverket.