Gjennom media har det blitt klart at flere av vinterdestinasjonene i Norge går en veldig usikker fremtid i møte etter en katastrofe dårlig vinter som følge av koronaviruset.

Trysil er Norges største alpindestinasjon, og har fått mye fokus for hvilke konsekvenser koronaviruset har for bygda.