HVOR?
  • Kommune: Oslo
  • Lengde: 10-20 km
  • Tidsbruk: ikke angitt
  • Vanskelighetsgrad: 3. middels krevende

Rutebeskrivelse

Stien starter på parkeringsplass ved Østmarksetra.

Hit kommer du deg enkelt med bil, eller med t-bane til Bogerud eller Skullerud.

På Skullerudstua har de matservering, så det kan være hyggelig å avslutte en stitur i Østmarka, her. 

  • Vanskelighetsgrad: 4 - middels krevende

  • Lengde: Ca. 11,5 kilometer

  • Høydeforskjell: Ca. 450 meter

  • Startpunkt: Parkeringsplass ved Østmarksetra

GPS-spor til alle turene finner du på gps.terrengsykkel.no. Disse kan du laste ned og se nærmere på. Har du en GPS med kartvisning, kan du følge sporet når du sykler.

Følg grusveien østover mot Nøklevann. Etter at du har rundet nordenden av Nøklevann, kommer en liten stigning på grus til Sarabråten-ruinene. Her skal du ta til venstre og klatre videre på blåmerket sti opp mot Hauktjern. Like før Hauktjern tar du til venstre ved Donsbautaen, og fortsetter klatring nordover på sti, følg skilting mot Haukåsen. 

Følg åsryggen. Stien kommer ned en teknisk utforkjøring. I bunnen av denne ved en stor bergvegg skal du holde til høyre. I neste kryss, like ved Kroktjern, skal du ta til høyre mot Haukåsen. Når du kommer ut på grusvei, tar du til venstre, og fortsetter klatringen mot Haukåsen. Ved Haukåsen får du flott utsikt over Østmarka. 

Stien ned fra Haukåsen går ned like ved der grusveien kommer opp. Etter en god bit på flytsti tar du til høyre og får en  kupert og morsom utforkjøring ned mot Lutvann. , og du krysser blant annet en liten bekkedal. Du kommer etterhvert til en lysning, hvor stien deler seg i to. Her skal du holde til venstre. Stien kommer ut ved badeplassen på østsiden av Lutvann. Her skal du holde til høyre rundt vannet. 

Følg grusvei helt til du kommer ut til en snuplass/parkeringsplass. Her skal du ta til venstre gjennom et boligfelt. I enden av asfaltveien går en ny sti innover. 

Her kommer du til et stikryss hvor det er fristende å fortsette rett fram. Her skal du derimot ta til venstre opp på en liten kolle. Ned fra kollen skal du inn til høyre, ikke følge skiløypa rett fram. 

Stien kommer ut på grusvei. Ta til venstre, rødmerking mot Nøklevann og Mariholtet. Følg grusveien, så blåmerket inn til venstre på sti mot Fagerholt og Sarabråten. Opp klatring, høyre i første stikryss, følg blåmerking. Følg blåstien et stykke før du tar skarpt inn til høyre, du skal ikke følge stien rundt vannet. 

Så til venstre i første stikryss igjen. Enda mer utforkjøring, følg godt med på stien her. Etter hvert flater det ut, og du skal holde første til venstre. Stien kommer ut på grusvei, følg denne tilbake til bilen ved Østmarksetra.

Hvis du ønsker å sykle andre turer i området, har vi her noen anbefalinger til stisykkelturer som vi har syklet selv.

Oversiktskart over Oslo med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.
Oversiktskart over Oslo med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.