Selv om det flere steder i Norge er fin vinterstemning, er historien en litt annen i Oslo og på Østlandet.

For stisyklistene er det egentlig lite å klage over. Flere steder i Oslomarka, og spesielt Østmarka, er det fine sykkelforhold. Christian Korvald var ute på lørdag, og har følgende å si om forholdene: