Den pågående situasjonen med kraftige tiltak mot coronaviruset legger til dels store begrensninger på folks bevegelser. Hovedredningssentralen i Sør-Norge har allerede vært ute og anmodet folk om å utsette toppturene, selv om det har skapt debatt.