– Det er litt bakker her, men det gjør jo at jeg får god trening.

Litt bakker? Forskjell på folk, si.