HVOR?
  • Kommune: Kongsberg
  • Lengde: 0-10 km
  • Tidsbruk: ikke angitt
  • Vanskelighetsgrad: 3. middels krevende

Rutebeskrivelse

Kongsberg er først og frem kjent for sølvgruvedrift og skihistorie.

Stisyklingen i området byr på lange, morsomme nedkjøringer og et rikt stinettverk.

  • Vanskelighetsgrad: 3 - middels krevende

  • Lengde: Ca. 10 kilometer

  • Høydeforskjell: Ca. 250 meter

  • Startpunkt: Parkeringsplass ved Kjennerudvannet

GPS-spor til alle turene finner du på gps.terrengsykkel.no. Disse kan du laste ned og se nærmere på. Har du en GPS med kartvisning, kan du følge sporet når du sykler.

Start ved parkeringsplassen ved Kjennerudvannet som ligger like utenfor sentrum. Hit kan man enten sykle eller kjøre bil. Følg vei skiltet mot Lurdalen. Etter ca. to kilometer, ta av inn til høyre på grusvei. Her finner du parkeringsplassen. 

Følg grusveien ut fra parkeringsplassen. Etter noen hundre meter kommer du til et hus, her skal du holde til høyre. Følg bred grusvei, du kommer etterhvert til en åpen grusplass. Følg blåmerket sti og grusvei videre mot Aspesetra. Du kommer etterhvert til en bom du skal gjennom. Følg denne kjerreveien helt opp til Aspesetra. Her holder du til høyre forbi setra, inn på fin og småkupert sti. Hold høyre i stikryssene som kommer. Stien ender opp på grusplassen og du tar den samme grusklatringen mot Aspesetra igjen. 

Denne gangen skal du holde til venstre ved Aspesetra. Sykle forbi hovedbygningen, til venstre over jordet på en svak og til tider lite synlig sti. Nå kommer en liten utforkjøring. Du skal krysse et gjerde og ta opp ei lita klatring hvor litt dytting må påregnes. Følg en liten åsrygg, og så over ei trebru på en demning i enden av Muggerudtjernet. I første kryss etter brua, hold venstre. Nå kommer en liten klatring. Oppe på høyden sykler du over et stort hogstfelt. Her får du noen

Stien går så slakt bort og oppover igjen før ei siste fet utforkjøring, som er relativt bratt. Du kommer ut på samme brede sti som du brukte som ankomst. Ta til høyre og ta deg tilbake til parkeringsplassen.

Hvis du ønsker å sykle andre turer i området, har vi her noen anbefalinger til stisykkelturer som vi har syklet selv.

Oversikstkart over Kongsberg med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.
Oversikstkart over Kongsberg med inntegnet rute. Fra Stisykling i Norge.
Stiene rundt Kongsberg byr på mye flyt og moro. Sverre Eckhoff gir litt ekstra gass opp et svabergparti. / Stisykling i Norge.
Stiene rundt Kongsberg byr på mye flyt og moro. Sverre Eckhoff gir litt ekstra gass opp et svabergparti. / Stisykling i Norge.