Av norske sykkelfestivaler, har Huckfest i Hallingdal blitt en av de mest populære. 

Huckfest har markert seg med sin unike kombinasjon av lavterskel stisykling for nybegynnere, og showsykling med flere av de fremste freeridesyklistene i verden.