Denne saken ble skrevet vinteren 2015.
Tekst: Kristoffer H. Kippernes. Alle foto: Thomas B. Svendsen/Kristoffer H. Kippernes